Ανάπτυξη τοπικού δικτύου σε μη διασυνδεδεμένες περιοχές

Ανάπτυξη τοπικού δικτύου σε μη διασυνδεδεμένες περιοχές

Η CNG Greece δίνει πλέον την δυνατότητα σε κατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές από το δίκτυο του φυσικού αερίου να αποκτήσουν πρόσβαση στα οφέλη του φυσικού αερίου μέσω του CNG.

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, η CNG Greece είναι σε θέση να αναλάβει την κατασκευή του τοπικού δικτύου κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τις κατά τόπους αρχές. Στην συνέχεια, ένα ειδικά διαμορφωμένο trailer με τις απαιτούμενες συστοιχίες φιαλών, συνδέεται στην καμπίνα αποσυμπίεσης, που έχει εγκατασταθεί και η οποία συνδέεται κατόπιν στο τοπικό δίκτυο, το οποίο και τροφοδοτεί με φυσικό αέριο.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η τροφοδοσία κτηρίων και κατοικιών σε περιοχές, όπου το δίκτυο φυσικού αερίου δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί ή σε περιοχές, όπου η σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο διανομής καθίσταται οικονομικά ασύμφορη ή αδύνατη εξαιτίας γεωγραφικών περιορισμών.