Εξοικονόμηση

Η CNG Greece καινοτομεί και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να μετάσχουν στην «ενεργειακή επανάσταση» του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), το οποίο είναι διαθέσιμο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αναπτύσσοντας έναν εικονικό αγωγό («virtual pipeline») φυσικού αερίου, είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε συστοιχίες φιαλών CNG με ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά, ώστε να εξυπηρετηθούν μεγάλοι καταναλωτές ή βιομηχανικές περιοχές και να απολαύσουν τα οφέλη της χρήσης ενός καθαρού, ασφαλούς και οικονομικά αποδοτικού καυσίμου.

Μέσω του σταθμού συμπίεσης στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης που κατασκεύασε και λειτουργεί η CNG Greece, είναι σε θέση να διασφαλίσει τη μακροχρόνια, αδιάλειπτη και οικονομικά αποδοτική μεταφορά CNG σε καταναλωτές απομακρυσμένους από το δίκτυο, στα γεωγραφικά όρια από την Ανατολική Μακεδονία έως τη Θεσσαλία.  Αναπτύσσοντας έτσι ένα ευρύ εικονικό αγωγό («virtual pipeline») μέσω των οχημάτων μεταφοράς CNG, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους πελάτες της στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές από το δίκτυο φυσικού αερίου.

Εάν η επιχείρησή σας καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες με καύση πετρελαίου, LPG, προπανίου ή βουτανίου, τότε η μετάβαση στο CNG μπορεί να επηρεάσει θετικά την αποδοτικότητά της, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα. Το CNG είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών, καθώς η καύση του δεν παράγει αιθάλη ή στερεά υπολείμματα.

Παράλληλα, η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί σε σχέση με άλλους τύπους καυσίμων (πετρέλαιο, LPG) μπορεί να ανέλθει και σε 40%, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας, ενώ και τα  κόστη συντήρησης είναι κατά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αντίστοιχα των συμβατικών καυσίμων.

Η CNG Greece παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών στους Πελάτες της, με μια εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και επιστημόνων, σχεδιάζοντας για κάθε πελάτη ξεχωριστά τη βέλτιστη τεχνική εφαρμογή, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες και μελλοντικές ενεργειακές του ανάγκες με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Ειδικότερα για επιχειρήσεις και βιομηχανίες των οποίων το ενεργειακό κόστος αποτελεί μεγάλο μέρος των λειτουργικών τους εξόδων, η χρήση του CNG επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πιο συγκεκριμένα η χρήση του CNG δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλους καταναλωτές για:

  • Μείωση των δαπανών συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού όπως: λέβητες, κλίβανοι, καυστήρες, εναλλάκτες θερμότητας, φίλτρα απομάκρυνσης υπολειμμάτων κ.ά.
  • Εξάλειψη του χρόνου διακοπής εργασιών λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης ή απρόβλεπτων βλαβών

Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων