Όραμα

Το Όραμα της CNG Greece είναι να συνεισφέρει στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου «20-20-20» στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης της ενεργειακής ασφάλειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση των οικονομιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ως πρωτοπόρος στον χώρο της διαμετακόμισης συμπιεσμένου φυσικού αερίου (Compressed Natural Gas), η CNG Greece στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύου διανομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε όλη την ελληνική επικράτεια, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα των πελατών της καθώς και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις υπηρεσίες τους.