Πρατήρια Καυσίμων

Πρατήρια Καυσίμων

Στα πρότυπα των παραδοσιακών αγορών ενέργειας, η χρήση του CNG για την κίνηση οχημάτων γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο διαδεδομένη και στην Ελλάδα. Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης του CNG στην κίνηση των οχημάτων είναι η εξασφάλιση σημαντικά μειωμένου κόστους κίνησης και η σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων. Παρόλα αυτά ένα από τα βασικά προβλήματα που πλήττει τη χρήση του φυσικού αερίου στην κίνηση, είναι το δίκτυο τροφοδοσίας του.

Για τον σκοπό αυτό, η CNG Greece τροφοδοτεί με Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία προσανατολίζονται στην εμπορία φυσικού αερίου για αυτοκίνηση. Παράλληλα, η CNG Greece, κατέχοντας τη σχετική τεχνογνωσία και εξοπλισμό, είναι σε θέση να κατασκευάσει τις απαραίτητες μετατροπές στις υπάρχουσες υποδομές των πρατηρίων.