Τι είναι το CNG

Το Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG) είναι ένα ορυκτό καύσιμο, που προκύπτει από τη συμπίεση του φυσικού αερίου σε λιγότερο του 1% του αρχικού του όγκου, καθιστώντας εφικτή την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων σε μικρό χώρο (κυλινδρικές φιάλες) και την ασφαλή μεταφορά του σε απομακρυσμένους από το δίκτυο φυσικού αερίου πελάτες.

Η χρήση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της κατανάλωσης, σε οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, προσφέρει αναρίθμητα οφέλη στους καταναλωτές, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το Φυσικό Αέριο είναι το πλέον καθαρό ορυκτό καύσιμο και η μετάβαση σε αυτό από οποιοδήποτε συμβατικό καύσιμο όπως το πετρέλαιο, το LPG, το προπάνιο, μειώνει άμεσα τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία. Η καύση του παράγει 20 – 29% λιγότερες αέριες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επίσης, η σύσταση του φυσικού αερίου δεν περιέχει ενώσεις θείου, που ευθύνονται για το φαινόμενο της όξινης βροχής. Παράλληλα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χρήσης του CNG δεν περιλαμβάνει σταθμούς επεξεργασίας (π.χ. διυλιστήρια) και δεν απαιτείται η αποθήκευσή του σε μεγάλες δεξαμενές ούτε η μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά, αντιθέτως, αντλείται από το δίκτυο του φυσικού αερίου και μέσω του συμπιεστή διοχετεύεται στις συστοιχίες φιαλών CNG.

Η χρήση του φυσικού αερίου συνεπάγεται και οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές, εξαιτίας της υψηλής θερμογόνου δύναμης του καυσίμου και της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής τιμής του σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, όπως γίνεται αντιληπτό και παρακάτω:

Καύσιμο Θερμογόνος δύναμη
Natural gas 12500 kcal/kg 11.5995 kWh/m3.
Propane-butane 11950 kcal/kg
Diesel 10000 kcal/kg
Fuel oil 9520 kcal/kg
Brown coal 3500 kcal/kg
Woods 2500 kcal/kg
Electricity 860 kcal/kWh

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του CNG κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 1. Χαμηλό κόστος
  • Χαμηλά έξοδα συντήρησης
  • Το CNG είναι κατά πολύ πιο οικονομικό από ανταγωνιστικά καύσιμα όπως το πετρέλαιο το LPG κ.ά.
 2. Αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο
  • Υψηλή θερμογόνος δύναμη και υψηλός βαθμός απόδοσης
  • Μείωση του ενεργειακού κόστους
  • Μείωση των αερίων εκπομπών (12% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε σύγκριση με το πετρέλαιο)
  • Το CNG δεν είναι τοξικό ούτε διαβρωτικό και είναι ελαφρύτερο του αέρα, οπότε και διαφεύγει άμεσα στην ατμόσφαιρα
 3. Ασφάλεια
  • Τα συστήματα CNG κατασκευάζονται εδώ και χρόνια σύμφωνα με τα υψηλότερα στάνταρντ, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ασφαλείας.
  • Το CNG χαρακτηρίζεται από υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης σε σχέση με το πετρέλαιο ή τη βενζίνη.
  • Το CNG έχει μικρή πιθανότητα ανάφλεξης και μόνο εφόσον το μίγμα με αέρα είναι 5-15%.
  • Το CNG προσφέρει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχου (remote monitor) και λήψη δεδομένων τηλεμετρίας.
  • Η χρήση του CNG συνοδεύεται από εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης μέσω καμερών.
 4. Αξιοπιστία
  • Εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών.
  • Δυνατότητα αναβάθμισης, ανάλογης με την εξέλιξη κάθε επιχείρησης.
  • Υψηλή ποιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας.
  • Συνεχής παροχή υποστήριξης – service 24/7.