Βιομηχανικοί πελάτες

Βιομηχανικοί πελάτες

Το λειτουργικό κόστος και ειδικότερα το κόστος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας για τη σύγχρονη βιομηχανία. Η επιλογή οικονομικότερων και αποδοτικότερων καυσίμων όπως το φυσικό αέριο είναι πλέον συνυφασμένη με την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Με την αλλαγή αυτή του ενεργειακού τους μίγματος, οι βιομηχανίες αυξάνουν την ενεργειακή απόδοσή τους, μειώνουν το λειτουργικό κόστος για τη διαχείριση καυσίμου, βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων και περιορίζουν δραστικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η CNG Greece είναι σε θέση να αναλάβει το σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών για την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών στις υπάρχουσες υποδομές, ώστε να γίνει εφικτή η χρήση του CNG μετά τη μεταφορά του στον πελάτη μέσω ειδικά διαμορφωμένων φορτηγών trailer.

Με τον τρόπο αυτό, κάθε βιομηχανία έχει τη δυνατότητα για αδιάλειπτη παροχή αποδοτικής, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας.